leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Terapia Systemowa

jest jednym z wielu różnych rodzajów psychoterapii. Wśród nich wspomnieć można chociażby o psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej czy o terapii humanistyczno-egzystencjalnej. Początki terapii systemowej związane były z opracowaniem Ogólnej Teorii Systemów (OTS). Autorem tejże był austriacki biolog i filozof, Ludwig von Bertalanffy, który opracował OTS w latach 40. XX wieku. O tym, czym jest terapia systemowa, przekonać się można poprzez przeanalizowanie źródła nazwy tego rodzaju psychoterapii. W tłumaczeniu z języka greckiego system rozumiany jest jako przedmiot, który ogólnie stanowi jakąś większą, spójną całość. Takie jest właśnie podstawowe założenie terapii systemowej, czyli skupienie się nie na samym tylko jednym pacjencie zgłaszającym się na psychoterapię, ale na całym jego systemie, w którym to taki pacjent funkcjonuje. 

Na czym polega...

Psychoterapia prowadzona według podejścia systemowego skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Systemem w takim przypadku może być przede wszystkim rodzina, ale i jej mniejsze elementy – z terapii systemowej mogą bowiem korzystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i tylko sami małżonkowie. W terapii systemowej najistotniejsze jest to, aby przeanalizować istniejące w systemie zależności cyrkularne, a nie linearne. W ujęciu linearnym zakłada się bowiem, że przyczyna doprowadza do pojawienia się jakiegoś skutku. Ujęcie cyrkularne zakłada z kolei, że jedno zjawisko prowadzi do drugiego, które następnie wpływa na jeszcze inne zjawisko. Te skomplikowane zdanie można wytłumaczyć w dość prosty sposób. Otóż mowa tutaj np. o zdarzeniach, które zachodzą na zasadzie błędnego koła. Niegrzeczne dziecko może wywoływać u matki narastającą niechęć, z kolei podopieczny – odczuwający zwiększający się w stosunku co do niego dystans ze strony rodzicielki – może w tej sytuacji wykazywać coraz większy stopień buntu wobec niej.

Zastosowanie terapii systemowej

Najłatwiej system porównać jest do rodziny i rzeczywiście – terapia systemowa znajduje wykorzystanie przede wszystkim w terapii rodzin. Ten rodzaj psychoterapii pomóc może w przypadku zaburzeń zachowania u dzieci, ADHD czy różnych zaburzeń nerwicowych. Terapię systemową prowadzić można również w rodzinach, w których spotykane są takie problemy, jak między innymi:zaburzenia odżywiania (np. anoreksja czy bulimia);

zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia);
uzależnienia (np. alkoholizm czy narkomania);
zaburzenia nastroju (w postaci chociażby zaburzeń depresyjnych).