leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Terapia schematu

jest to nowe podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Chociaż wywodzi się z nurtu poznawczo–behawioralnego, to czerpie to, co najbardziej efektywne z innych podejść. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby’ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego rozwój. Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych. Kluczowe kroki w realizacji tego celu to uczenie się, aby zatrzymać błędny styl radzenia sobie i tryby, które blokują kontakt z uczuciami

Dla kogo jest terapia schematu

Jest to metoda adresowana do osób, które:

  1. Doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi.
  2. Nie do końca wiedzą, co jest nie tak, ale nie czują się szczęśliwe.
  3. Stale powtarzają zachowania ewidentnie raniące innych i ich samych.
  4. Doświadczają przykrych, bolesnych stanów emocjonalnych.

Założenia terapii schematu

Terapia schematów łączy z dużym sukcesem podejścia różnych szkół terapeutycznych. Czerpie z terapii poznawczo-behawioralnej – nastawiając się na rozwiązywanie konkretnych problemów życiowych pacjentów. Jednocześnie względem klasycznych metod poznawczo-behawioralnych rozszerza spektrum problemów, do rozwiązania których może być pomocna. Odwołuje się do konkretnych technik poznawczych i behawioralnych oraz wykorzystuje prace domowe.