leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Problemy w terapii czytania

Najczęstsze problemy i trudności występujące w procesie terapii czytania wynikają z następujących czynników:

  • niski intelekt dziecka,
  • silne zaburzenie receptora wzrokowego i słuchowego,
  • parcjalne deficyty intelektualne np. obniżona pamieć świeża,
  • małe zaangażowanie rodziców,
  • niskie zasoby dziecka w zakresie koncentracji uwagi czy motywacji do wysiłku intelektualnego.

Czas trwania terapii czytania

Z moich 20 letnich doświadczeń w prowadzeniu terapii czytania stwierdzam, iż 95% dzieci w 3-4 miesiącu terapii osiąga technikę płynnego czytania. U 5 % dzieci w wyniku parcjalnych deficytów np. koncentracji uwagi, niskiego intelektu czas ten moze ulec wydłużeniu do roku (zakładając że wszystkie w/w dzieci mają normę intelektualną).

Częstotliwość spotkań

Aby terapia realizowana była skutecznie, zalecane są dwa zajęcia tygodniowo przez okres 3-4 miesięcy. 95% dzieci po tym czasie osiąga technikę płynnego czytania.