leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

terapia białystok

O mnie - Artur Bańkowski

Psychoterapeuta, pedagog, logopeda, neuro-logopeda, glottodydaktyk, terapeuta czytania. Aktualnie jestem w procesie certyfikacji. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Od 2001 roku pracuję w Centrum Pomocy Rodzinie jako: specjalista pracy z rodziną dysfunkcyjną, neurologopeda oraz orzecznik w komisjach ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. W zakresie obowiązków realizowałem / realizuję:

  1. Pogramy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, prowadzone metodą – Trening Zastępowania Agresji.
  2. Poradnictwo rodzinne i prawne skierowane do rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
  3. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pracowników oświaty, pomocy społecznej.
  4. Psychoterapię dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przejawiających  zaburzenia zachowania i zachowania ryzykowne.
  5. Prowadzenie terapii neurologopedycznej dzieci i osób dorosłych, mającej na celu odbudowę systemu  językowego i poznawczego.
  6. Diagnozę logopedyczną  / neurologopedyczną.
  7. Prowadzenie terapii czytania i pisania dla dzieci dysfunkcyjnych.
  8. Orzekanie w komisjach ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Wykształcenie
 
2020 rok – Psychoterapia  Katedra Psychoterapii UJ CM oraz Fundacji Psychomed
2005 rok – UMCS Lublin – Neurologopedia
2004 rok – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Logopedia
2004 rok – Licencja Glottodydaktyki – terapia czytania i pisania
2002 rok – Akademia Podlaska – Pedagogika
         

Aktywność zawodowa

Od 2001 roku specjalista pracy z rodziną / orzecznik w Centrum Pomocy Rodzinie.