leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Glottodydaktyka

Terapia czytania dysleksja

Jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania i dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod, którymi dotychczas pracowano w przedszkolach i klasach początkowych. „Glottodydaktyka” stosowana już jest z powodzeniem w wielu przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju. Impulsem do pracy nad „glottodydaktyką” był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu. Coraz więcej dzieci staje się pacjentami poradni dyslektycznych, wśród młodzieży rozprzestrzenia się analfabetyzm funkcjonalny, czyli niezrozumienie czytanych tekstów. 

Dziedzina ta, to system stworzony przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. System ten ma silne podstawy naukowe, opiera się na rzetelnych badaniach, które prof. Rocławski rozpoczął w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Będąc wówczas pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, swe zainteresowania skierował w stronę znalezienia skutecznego rozwiązania, umożliwiającego jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia. Impulsem do tych poszukiwań były coraz częstsze trudności uczniów na początkowym etapie szkolnym, coraz częstsze diagnozy o dysleksji.

Założenie terapii czytania

 • wydłużenie czasu przygotowania do umiejętności czytania i pisania,
 • dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego
 • efektywne rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej jako ważnego elementu w nauce czytania i pisania,
 • przygotowanie do czytania i pisania rozpoczyna się od syntezy, a później analizy,
 • ćwiczenia odczytywania z ust głosek i prostych wyrazów,
 • wydłużanie głosek „trwałych” w wyrazach jako pomoc w nauce czytania,
 • wdrażanie do czytania metodą „ślizgania się’ z litery na literę,
 • wprowadzenie liter podstawowych i niepodstawowych,
 • wprowadzenie pisma węzełkowego,
 • wyróżnienie lewej strony w zeszycie przez umieszczenie serduszka,
 • czytanie własnego pisma w całym procesie nauki czytania,
 • kształtowanie wrażliwości, świadomości ortograficznej i ortofonicznej