leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Wybiórcze deficyty poznawcze

Terapia neurologopedyczna afazja

Do zaburzeń funkcji poznawczych zalicza się problemy z pamięcią i uwagą oraz nieprawidłowe wrażenia związane z narządami zmysłów czy patologie dotyczące procesów myślowych. Łagodne zaburzenia poznawcze mogą przyjmować różne postacie – wybiórczą i uogólnioną (zwaną też postacią mieszaną). W wariancie wybiórczym obniżenie sprawności dotyczy tylko jednego obszaru funkcjonowania poznawczego, natomiast w przypadku uogólnionego – zaburzeniami dotkniętych jest więcej obszarów. Najczęściej spotykaną postacią jest tzw. wariant amnestyczny – na pierwszy plan wysuwa się tu pogorszenie pamięci (często zdarza się, że pozostałe funkcje poznawcze są zachowane prawidłowo). Innym rodzajem łagodnych zaburzeń poznawczych jest zaburzenie nieamnestyczne, w którym pamięć nie ulega zaburzeniu.

Przyczyny deficytów poznawczych

Wśród częstych przyczyn wymienia się procesy neurozwyrodnieniowe, urazy mózgu i choroby naczyniowe, cukrzycę, choroby tarczycy, procesy nowotworowe czy stosowanie niektórych leków. Często zdarza się jednak, że przyczyna pozostaje nieustalona.

Terapia neurologopedyczna

Kluczowe znaczenie dla zadbania o zdrowie i sprawność pacjenta ma wdrożenie adekwatnej rehabilitacji. Neurologopeda będzie w stanie najlepiej ocenić potrzeby i możliwości chorego. Następnie wdrożyć odpowiednie ćwiczenia funkcji poznawczych i przekazać zalecenia rodzinie. Niewątpliwie warto wspierać proces rehabilitacji. Jak również sięgać po pomoce terapeutyczne stworzone specjalnie z myślą o dorosłych osobach z zaburzeniami procesów poznawczych