leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Terapia Behawioralno-Poznawcza

Ten rodzaj terapii zakłada, że głównym źródłem problemów pacjenta są utrwalone, negatywne reakcje na zdarzenia i sytuacje. Tych reakcji uczymy się w trakcie życia. Innymi słowy, terapia poznawczo – behawioralna jest nauką oduczania, eliminowania złych nawyków na rzecz pożądanych reakcji. Twórcy terapii poznawczo – behawioralnej zakładają, że neurotyczne zachowania są wyuczone i do rozwiązania problemów pacjenta wystarczy, by nauczył się właściwie reagować na negatywne bodźce. Głównym założeniem terapii jest więc odkrycie źródła problemów. Następnie „przepracowanie” zarówno jego, jak i reakcji na negatywny bodziec. Terapia jest długotrwała. Wymaga pełnego zaangażowania pacjenta, a także jego chęci i silnej motywacji do osiągnięcia celu. Tym bardziej, że nie ma w tym przypadku namacalnych nagród. Wystarczająca musi być satysfakcja z osiągnięcia zamierzonego celu.

Terapia Behawioralno-Poznawcza dla kogo?

Ten rodzaj terapii zalecany jest tym osobom, które mają problem natury emocjonalnej i negatywnie reagują na przykre dla nich bodźce. To najskuteczniejsza metoda leczenia:

Nerwicy
Depresji
Różnych fobii
Lęków
Schizofrenii

Terapia poznawczo–behawioralna jest także niedocenioną pomocą w przypadku depresji poporodowej, a także stresu pourazowego. Wykorzystywana jest również jako pomoc w nauce radzenia sobie ze stresem.

Efekty Terapii Behawioralno-Poznawczej

Pacjent leczony tą metodą musi zrozumieć, że jego reakcje na określone bodźce są błędne, a pozostanie wobec nich biernym przyniesie same szkody. Musi więc nauczyć sobie z nimi radzić, znajdując drogę wyjścia i siłę do przeciwstawiania się im.
Terapię uważa się za zakończoną sukcesem wówczas, gdy pacjent zrozumie mechanizm działania swojej psychiki wobec danego problemu, a także będzie umiał sobie poradzić z negatywną sytuacją. Najważniejsze jest to, by w pacjencie zaszczepić impuls do podejmowania działania, a nie poddawania się w przypadku przeszkód.